SM chip tuning - 20 godina iskustva u chip tuningu

SM chip tuning je među prvima na prostoru Balkana počeo da se bavi chip tuningom odnosno remapiranjem ECUa. Sada već davne 1998 godine su bili prvi pionirski koraci chip tuninga na ovim prostorima koje je SM napravio. Prvi ECU na kojem je urađen tuning bio je BOSCH iz Opela Kaddeta GSi. Tih godina internet je tek bio u progresu,ništa on line nije bilo dostupno i mnogo teže je bilo nego sada doći do bilo kakvih informacija, ali taj teži put ima svoje predosti jer nam je omogućio da spoznamo detaljan princip rada motornog računara koji nam je kasnije bio neophodan za custom remap, što je i dan danas skoro nemoguće bilo gdje napraviti osim u SM chip tuningu. Krajem tih 90 tih godina napravili smo i 2 softwera za mapiranje OPEL GSi i BMW E30 motora, znači programi u kojima je otvaraju fajlove iz tih ECUa i koji prikazuju mape i parametere neophodne za uspiješan chip tuning.Poslije 2000 godine počinje da se širi priča o chip tuningu i mi odlučujemo da omogućimo zainteresovanim klijentima usuge chip tuninga i koji nisu geografski blizu Gradiške, tako da već tada dobijamo prve SM distributere. Kako su godine prolazile distributeri su se povećavali i praktično bilo ih je po cijelom svijetu. Najveća ekspanzija ovlaštenih  SM distributera je bila 2010-2014 i tada ih je bilo skoro 50. Paralelno sa razvojem posla preko distributera ulagalo se i u infra strukturu i opremu, tako da smo 2008 godine kupili novi Bapro 2BPA dyno sa kočnicom a 2018 novi 4BPA Bapro dyno sa pogonom za sve točkove.Od 2015 godine se uslovi za dobijanje SM distributerske licence pooštravaju s ciljem da se smanji broj distributera i da ostanu samo "veliki" distributeri kojima moze da se posveti još više pažnje i time još poveća kvalitet i pristup samom poslu. Ta tendencija "ukrupnjavanja" SM distributera traje i danas, sve sa ciljem što bolje usluge i kvaliteta chip tuninga.

Od kraja 90tih do danas SM chip tuning je zajedno sa svojim distributerima uradio više od 12 000 vozila zaključno sa 2017 godinom, to je cifra i iskustvo koje može da se poredi i sa firmama koje su iz EU. Mnogi projekti su ovde urađeni iz svih disciplina auto sporta (slalom, reli, brdo, krug, 402m...), jako mnogo šampiona i vrhunskih rezultata je stvoreno upravo uz pomoć našeg SM tima.

SM chip tuning, mjesto, poslije koga Vam vožnja Vašeg automobila čini zadovoljstvo...

×