Ostalo

Lambda off je postupak kojim se može odjaviti lambda sonda prije ili poslije katalizatora. Obično nije popularno gasiti prednju lambda sondu prije katalizatora jer to može da poveća potrošnju goriva pogotovo u gradskim uslovima. Lambda sonda iza katalizatora može da se odjavi bez ikakvih posljedica po rad motora i potrošnje goriva.

CAT off ukoliko na vozilu postoji protočniji izduv ili sport katalizator, ova opcija odjavljuje dijagnozu katalizatora i isključuje greške zbog katalizatora

HOT start fix kod nekih vozila potrebno je ispraviti program u ECU da motor starta normlano kad je vruć kao i kad je hladan. Ovo je jeftinija varijanta u odnosu na zamjenu alnasera i akumulatora kojim bi se sličan efekat dobio.

COLD start fix kod nekih vozila potrebno je ispraviti program u ECU da motor starta normlano kad je hladan. Obično ovde je problem dotrajalost motora i potrebno je konfigurisati ECU (engine control unit) da se prilagodi stanju motora tako da to može da pomogne prilikom hladnog starta motora.

MAF off odjavljivanje MAF (mass air flow) senzora se obično koristi kada se mapira neki motor sa mnogo mehaničkih prepravki i kada je potrebno da MAP (manifold absolute pressure) senzor bude dominantan. Za civilna vozila ovo obično nije preporuka.

Launch control je implementacija ove opcije u fabrički ECU. Ovo nije moguće uraditi na svakom modelu ECUa.

Flat shift je opcija šaltanja brzina bez puštanja gasa. Takođe nije moguće u svaki ECU da se instalira.

Dual map mogućnost instalacije više mapa u fabrički ECU. Nije moguća na svaki ECU instalacija.

Vmax limiter off skidanje blokade maksimalne brzine.

Set Vmax limiter postavljanje maksimalne brzine vozila na vrijednost po zahtjevu.

Set RPM limiter postavljanje RPM limitera motora na vrijednost po zahtjevu.

Start/Stop dugme da bude neaktivno kad se motor pokrene a po potrebi da se aktivira.

×